Trang chủ Chỉ thị - Công điện
Công điện số 1436/CĐ-BCH ngày 03/10/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Vân Đồn
03/10/2015 14: 00:00
Công điện khẩn V/v chủ động đối phó với cơn bão số 4 (bão MUJIGAE)
Công điện số 1428/CĐ-BCH ngày 02/10/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Vân Đồn
02/10/2015 17: 00:00
V/v chủ động đối phó với cơn bão số 4 (Bão MUJIGAE)
Công điện số: 09/CĐ-CT ngày 02/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn
02/08/2015 13: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn huyện
Công điện số: 08/CĐ-BCH ngày 30/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
30/07/2015 13: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn huyện...
Công điện số: 07/CĐ-BCH ngày 29/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
29/07/2015 16: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mữa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn...
Công điện số: 06/CĐ-BCH ngày 28/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
28/07/2015 16: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa lũ gây ngập úng trên địa bàn huyện Vân Đồn
Công điện số: 05/CĐ-BCH ngày 28/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
28/07/2015 09: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa lũ gây ngập úng trên địa bàn huyện Vân Đồn
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
08/07/2015 15: 00:00
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dư toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công điện số: 01/CĐ-BCĐ ngày 22/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
22/06/2015 09: 00:00
V/v chủ động đối phó với cơn bão số 1 (Bão KJIRA)
Công điện số: 807/CĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Vân Đồn
10/06/2015 16: 00:00
Về việc tạm dựng hoạt động nạo vét luồng - lạch ra vào bến cập tàu Cồn Trụi xã Minh Châu
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1329
Đã truy cập: 5108931