Trang chủ Chỉ thị - Công điện
Công điện số 1428/CĐ-BCH ngày 02/10/2015 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Vân Đồn
02/10/2015 17: 00:00
V/v chủ động đối phó với cơn bão số 4 (Bão MUJIGAE)
Công điện số: 09/CĐ-CT ngày 02/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn
02/08/2015 13: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn huyện
Công điện số: 08/CĐ-BCH ngày 30/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
30/07/2015 13: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn huyện...
Công điện số: 07/CĐ-BCH ngày 29/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
29/07/2015 16: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mữa, lũ, lụt và khắc phục sau mưa kéo dài trên địa bàn...
Công điện số: 06/CĐ-BCH ngày 28/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
28/07/2015 16: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa lũ gây ngập úng trên địa bàn huyện Vân Đồn
Công điện số: 05/CĐ-BCH ngày 28/7/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
28/07/2015 09: 00:00
Về việc chủ động đối phó với tình hình mưa lũ gây ngập úng trên địa bàn huyện Vân Đồn
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
08/07/2015 15: 00:00
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dư toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công điện số: 01/CĐ-BCĐ ngày 22/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vân Đồn
22/06/2015 09: 00:00
V/v chủ động đối phó với cơn bão số 1 (Bão KJIRA)
Công điện số: 807/CĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Vân Đồn
10/06/2015 16: 00:00
Về việc tạm dựng hoạt động nạo vét luồng - lạch ra vào bến cập tàu Cồn Trụi xã Minh Châu
Công điện số: 596/CĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND huyện Vân Đồn
06/05/2015 16: 00:00
Về việc tạm dừng nạo vét tuyến luồng tàu, thuyền ra vào bến Cồn Trụi xã Minh Châu, huyện Vân Đồn
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1115
Đã truy cập: 4179736