Trang chủ Công văn
Công văn số 752/UBND- VP Về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác quản lý và phát triển thủy sản trên biển
22/03/2023 15: 55:06
Công văn số 722/BCĐ- YT Về việc tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và đối tượng 18 tuổi trở lên
20/03/2023 20: 52:28
Công văn số 692/UBND- NV Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Vân Đồn
20/03/2023 20: 51:57
Công văn số 686/UBND- NN Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm và công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn
17/03/2023 09: 38:45
Công văn số 689/UBND- TCKH Về việc đôn đốc báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyêt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
17/03/2023 09: 38:38
Công văn số 591/UBND- NV Về việc hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm, thẩm định kết quả chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2022
15/03/2023 15: 09:36
Công văn số 535/UBND- VP Về việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vân Đồn
15/03/2023 09: 30:51
Công văn số 588/UBND- NV về việc xin ý kiến về kiện toàn các Cụm Khối thi đua của huyện
15/03/2023 09: 30:48
Công văn số 623/UBND- VP Về việc triển khai Chỉ thị số 05/Ct-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023
15/03/2023 09: 30:46
Công văn số 650/UBND- VP Về việc triển khai Nghị quyết số 31/NQ-Cp của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023
15/03/2023 09: 21:12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2583
Đã truy cập: 3995622