Trang chủ Công văn
Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 477- QĐ/HU của BTV Huyện ủy
12/06/2021 21: 35:52
Công văn số 1543/UBND- NN về việc lắp đặt Pano tuyên truyền chuyển đôit phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản sang vật liệu nổi HDPE phù hợp quy chuẩn địa phương
12/06/2021 21: 35:23
Công văn số 1590/UBND- NN về việc theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp phòng chống ATNĐ
12/06/2021 21: 03:21
Công văn số 1558/UBND- KTHT về việc thông tin về Hội chợ công nghiệp chế tạo 2021 tại tỉnh Toyama, Nhât Bản
11/06/2021 09: 19:33
Công văn số 1534/UBND- TCNV về việc thực hiện định kỳ gửi hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
09/06/2021 09: 52:20
Công văn số 1523/UBND- VP về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3485/UBND- TD1 ngày 04/6/2021
09/06/2021 09: 52:14
Công văn số 1537/UBND- VP về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới
09/06/2021 09: 51:57
Công văn số 1504/UBND- BHXH về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID để KCB BHYT
08/06/2021 16: 16:21
Công văn số 1502/UBND- VP về việc tham mưu báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
08/06/2021 16: 16:17
Công văn số 1499/UBND- NN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
08/06/2021 16: 16:14
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 363
Đã truy cập: 2497900