Trang chủ Công văn
Công văn số 2459/UBND- LĐTBXH Về việc xây dựng Kế hoạch, kinh phí thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022, giai đoạn 2022- 2024
29/08/2021 16: 29:42
Công văn số 2457/UBND- YT Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covidi- 19 mũi 1 đợt VII (hãng Moderna)
29/08/2021 16: 25:54
Công văn số 2473/UBND- VP Về việc đón, tiếp nhận học sinh từ tỉnh ngoài trở về huyện chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022
27/08/2021 23: 16:06
Công văn số 2444/UBND- TCKH Về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/3/2013 của BTV Tỉnh ủy về tăng cương thực hành tiết kiệm chống lãng phí
27/08/2021 10: 46:23
Công văn số 2450/UBND- YT Về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên
27/08/2021 10: 33:34
Công văn số 451-CV/HU Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh
26/08/2021 09: 40:29
Công văn số 452-CV/HU Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 312-TB/TU ngày 17/8/2021 của BTV Tỉnh Ủy
26/08/2021 09: 21:56
Thông báo số 13/TB- TTDVKT Phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2021
26/08/2021 09: 17:26
Thông báo số 323/TB- HĐXTHĐ Việc việc tuyển hợp đồng lao động làm việc tại các đơn vị trường học công lập trên địa bàn huyện năm 2021
26/08/2021 09: 11:20
Công văn số 2423/UBND- VP Về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
24/08/2021 16: 22:04
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 766
Đã truy cập: 2649885