Trang chủ Công văn
Công văn số 2074/UBND- TCKH Về việc báo cáo số liệu theo Thông tư số 88/BTC- NSNN ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính
27/07/2021 15: 11:04
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/07/2021 08: 57:24
Công văn số 2061/UBND- YT Về việc tăng cường công tác quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin Covid- 19
27/07/2021 08: 54:20
Công văn số 1916/UBND- VP Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV
27/07/2021 08: 53:24
Công văn số 2052/UBND- VP Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4723/UBND- DL1 ngày 22/7/2021
26/07/2021 10: 30:12
Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh covid - 19 trong tình hình mới
26/07/2021 10: 11:59
Công văn số 2053/UBND- VP Về việc tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19 tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Vân Đồn
26/07/2021 10: 11:55
Công văn về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức ngành nông nghiệp
24/07/2021 16: 06:07
Công văn số 2035/UBND- YT Về việc phân công cán bộ đầu mối thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid - 19
22/07/2021 19: 11:33
Thông báo số 268/TB- UBND Về việc triệu tập cán bộ tham dự lớp đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO
22/07/2021 19: 09:27
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1584
Đã truy cập: 2612195