Trang chủ Công văn
Thông báo lịch trực ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật (từ ngày 16-17/10/2021)
16/10/2021 20: 48:30
Công văn số 3099/UBND- VP Về việc rà soát tham mưu đề xuất kế hoạch năm 2022 thực hiện chương trình tổng thể phát triển KTXH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn bản vùng ĐBDTTS
16/10/2021 20: 41:09
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Minh Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về kiểm điểm công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện
15/10/2021 09: 01:04
Công văn số 3093/UBND-KTHT Về việc đôn đốc công tác rà soát các nghĩa trang trên địa bàn các xã, thị trấn
15/10/2021 08: 53:29
Công văn số 3086/UBND-VHTT Về việc cung cấp số liệu đánh giá xếp loại Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2021
15/10/2021 08: 37:17
Công văn số 3073/UBND- VP Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7146/UBND- TH5 về triển khai thực hiện thông báo KL số 343-TB/KL
15/10/2021 08: 35:43
Công văn về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn Giám sát của UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh
15/10/2021 08: 34:45
Công văn số 3077/UBND- TCKH Về việc rà soát, đề xuất phương án xử lý, sắp xếp lại các điểm dôi dư còn bỏ không trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/10/2021 15: 03:12
Công văn số 3057/UBND- CA về việc đảm bảo công tác PCCC và CNCH đối với các kho hàng hóa trong khu dân cư
14/10/2021 14: 59:11
Công văn về việc triển khai Kế hoạch phối họp của BTG và Bảo hiểm xã hội tỉnh
13/10/2021 10: 51:19
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 2655576