Trang chủ Công văn
Công văn số 2748/UBND- VP Về việc tham mưu báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
24/09/2021 08: 12:39
Công văn số 2791/UBND- VP Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo phòng chống dịc Covid- 19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội
24/09/2021 08: 07:48
Công văn số 2776/UBND- YT Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt X
23/09/2021 08: 42:48
Công văn số 123-CV/VPHU Về việc xây dựng dự tón ngân sách năm 2022
23/09/2021 08: 36:40
Công văn số 2769/UBND- KTHT Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
22/09/2021 10: 40:48
Công văn số 2753/UBND- VP Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
22/09/2021 10: 29:12
Công văn số 2713/UBND- TCKH Về việc thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2022
21/09/2021 15: 53:27
Công văn số 2737/UBND- TCKH Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cái cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
21/09/2021 14: 32:09
Công văn số 2735/UBND- VP Về việc mở lại một số dịch vụ trong tình hình mới trên địa bàn huyện
21/09/2021 14: 27:42
Công văn số 2733/UBND- TCKH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 85/2019/TT- BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh
21/09/2021 14: 27:34
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 749
Đã truy cập: 2649868