Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số 297/TB- UBND Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 2021
10/08/2021 22: 22:21
Thông báo số 298/TB- UBND Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc hội ý Thường trực UBND huyện ngày 05/8/2021
10/08/2021 21: 51:54
Thông báo kết luận của TT Huyện ủy tại hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021
10/08/2021 14: 56:23
Thông báo số 03/TB- BTHHCCKĐBB Ý kiến chỉ đạo của Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về việc tổ chức cưỡng chế thực Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ Ông Nguyễn Tuấn Khanh
10/08/2021 14: 41:16
Công văn số 2158/UBND- VP Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
04/08/2021 15: 56:18
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch Covid -19 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid- 19
02/08/2021 12: 37:33
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng covid- 19
02/08/2021 12: 37:28
Thông báo ý kiến chỉ đạo của TT Huyện ủy BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch Covid 19 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
30/07/2021 10: 53:02
Thông báo chỉ đạo của Thưởng trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban ngày 26/7/2021
30/07/2021 10: 48:49
Thông báo số 279/TB- UBND Kết luận của đồng chí Đào Văn Vũ - PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp kiểm soát người và phương tiện tại các bến cảng, bến thủy nội địa
29/07/2021 14: 57:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 579
Đã truy cập: 2656088