Trang chủ Thông báo ý kiến chỉ đạo
Thông báo số: 260/TB-UBND ngày 06/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
06/07/2015 09: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo Đ/c PCT tại buổi đối thoại với các hộ dân thuộc dự án" cảng hàng không...
Thông báo số: 261/TB-UBND ngày 06/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
06/07/2015 09: 00:00
Thông báo ý kiến chỉ đạo Đ/c PCT tại buổi đối thoại với các hộ dân thuộc dự án" cảng hàng không...
Thông báo số: 262/TB-UBND ngày 06/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
06/07/2015 09: 00:00
Thông báo ý kiến của UBND huyện v/v tổ chức thực hiện một số công việc phục vụ Đại Hội Đảng bộ...
Thông báo số: 258/TB-UBND ngày 03/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
03/07/2015 09: 00:00
Thông báo số: 259/TB-UBND ngày 03/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
03/07/2015 09: 00:00
Thông báo ý kiến của Đ/c Chủ tịch huyện tại cuộc họp ngày 01/7/2015v/v giải quyết các vụ kiện hành...
Thông báo số: 257/TB-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
02/07/2015 09: 00:00
TB ý kiến chỉ đạo của UBND huyện v/v rà soát xác định ranh giới , cắm mốc định vị các lô đất khu...
Thông báo số: 255/TB-UBND ngày 01/7/2015 của UBND huyện Vân Đồn
01/07/2015 09: 00:00
Thông báo v/v đôn đốc tiến đọ thi công và xử lý số dư tạm ứng dự án hồ chứa nước lòng dinh
Thông báo số: 252/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Vân Đồn
30/06/2015 11: 00:00
Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý các đối tượng chặt phá rừng
Thông báo số: 253/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Vân Đồn
30/06/2015 11: 00:00
Ý kiến chỉ đạo của đ/c Hoàng Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 24/6/2015 về...
Thông báo số: 254/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện Vân Đồn
30/06/2015 11: 00:00
Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc phục dựng di tích...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 2309493