Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018
25/07/2017 16: 00:00
Mẫu công bố chữ ký số
13/06/2017 16: 00:00
Thông báo số 01/TB-TCKH ngày 29/5/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch
29/05/2017 16: 00:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2017
Hướng dẫn số 11-HD/HU ngày 13/4/2017 của Huyện ủy Vân Đồn
13/04/2017 10: 00:00
Hướng Dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
Đề cường tuyên truyền
30/03/2017 17: 00:00
Quyết định 899/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Tỉnh
29/03/2017 10: 00:00
V/v quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập...
Phụ lúc ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa
20/02/2017 10: 00:00
Biểu chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017
17/02/2017 11: 00:00
Biểu mẫu báo cáo tài sản năm 2016
08/02/2017 15: 00:00
Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
13/01/2017 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1722
Đã truy cập: 1751722