Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Quyết định 899/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Tỉnh
29/03/2017 10: 00:00
V/v quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập...
Phụ lúc ký cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa
20/02/2017 10: 00:00
Biểu chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017
17/02/2017 11: 00:00
Biểu mẫu báo cáo tài sản năm 2016
08/02/2017 15: 00:00
Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
13/01/2017 10: 00:00
Chương trình hành động số 199/CTr-UBND ngày 10/01/2017 của UBND Tỉnh
10/01/2017 17: 00:00
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày...
Hướng dẫn và Mẫu kê khai tài sản năm 2016
25/11/2016 09: 00:00
Hướng dẫn số 1791/HD-UBND ngày 02/11/2016 của UBND huyện
02/11/2016 09: 00:00
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
19/10/2016 11: 00:00
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
15/08/2016 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 479
Đã truy cập: 2315109