Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức cấp xã năm 2014.
08/12/2015 10: 00:00
Biểu mẫu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
07/12/2015 10: 00:00
Biểu mẫu thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2015
07/12/2015 09: 00:00
Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND Tỉnh
27/11/2015 08: 00:00
Ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh
Mẫu văn bản công bố thực hiện trao đổi văn bản điên tử
06/11/2015 09: 00:00
Kế hoạch số: 1181/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND huyện Vân Đồn
18/08/2015 14: 00:00
Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày...
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
04/08/2015 14: 00:00
Mẫu biểu xây dựng dự toán ngân sách năm 2016
17/07/2015 11: 00:00
Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 10/7/2015 của Huyện ủy Vân Đồn
10/07/2015 15: 00:00
Hướng dẫn nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Các mẫu biểu xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, khung hướng hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016.
07/07/2015 15: 00:00
Thực hiện Chỉ thị số: 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ  và Chỉ thị số 11/CT-UBND...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 1407633