Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, PBXH của MTTQ
30/01/2023 11: 00:46
Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII
30/01/2023 11: 00:42
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của BCĐ phòng chống dịch COvid-19 do BTV Huyện ủy Vân Đồn thành lập
30/01/2023 11: 00:39
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
30/01/2023 11: 00:32
Báo cáo Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong các Hồ Chí Minh năm 2022
30/01/2023 10: 48:22
Thông báo ý kiến chỉ đạo của TTHU về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023
30/01/2023 10: 48:00
Quyết định về việc kiện toàn BCĐ Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Vân Đồn
18/01/2023 08: 05:12
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra huyện Vân Đồn
18/01/2023 08: 05:09
Quyết định về việc công nhận mô hình điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
18/01/2023 08: 05:05
Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Vân Đồn
18/01/2023 08: 04:52
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 3876403