Trang chủ VB Huyện ủy
Báo cáo số 89- BC/HU ngày 5/5/2021 báo cáo tháng 4 năm 2021
06/05/2021 09: 19:52
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
05/05/2021 09: 04:27
Thông báo chỉ đạo của Ban Thường Vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới
04/05/2021 21: 37:03
Thông báo số 15- TB/BCĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới
28/04/2021 15: 13:36
Về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong dịp lễ 30/4; 1/5
27/04/2021 09: 48:51
Thông báo của BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch covid - 19 về tăng cường kỷ cương trong việc tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid - 19
27/04/2021 07: 20:53
Quyết định thành lập BCĐ cấp huyện về chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
22/04/2021 09: 19:00
Báo cáo tình hình kết quả công tác quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II
19/04/2021 08: 40:54
Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản
19/04/2021 08: 39:13
Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 4 năm 2021
08/04/2021 21: 38:45
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1607
Đã truy cập: 2612218