Trang chủ VB Huyện ủy
Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
21/11/2023 09: 41:12
Thông báo KL của BCH Đảng bộ huyện về kết quả kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy
21/11/2023 09: 40:55
Báo cáo kết quả công tác năm 2023
21/11/2023 09: 29:50
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023
17/11/2023 16: 14:08
Công văn số 1943-CV/HU Về việc phổ biến quán triệt Quy định 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm
16/11/2023 09: 20:46
Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/11/2023 15: 19:26
Quy định về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thông Chính trị
14/11/2023 15: 15:33
Công văn số 236-CV/BTGHU về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Vân Đồn (26/12/1948 - 26/12/2023)
09/11/2023 14: 45:43
Công vắn số 1921-CV/HU về việc báo cáo tổng kết công tác dân vận thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
07/11/2023 16: 18:29
Quyết định Kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 08-QĐi/TU của BTV Tỉnh ủy
07/11/2023 16: 16:33
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2028
Đã truy cập: 4662414