Trang chủ VB Huyện ủy
Công văn số 452-CV/HU Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 312-TB/TU ngày 17/8/2021 của BTV Tỉnh Ủy
26/08/2021 09: 21:56
Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, QUy định số 24- QĐ/TW Quyết định số 23-QĐ/TW
24/08/2021 16: 49:49
Thông báo ý kiến chỉ đạo cảu Thường trực Huyện ủy về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021
20/08/2021 23: 25:37
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy về tổ chưc lễ kỳ niệm 40 năm ngày thành lập Thị trấn Cái Rồng (10/9/1981- 10/9/2021)
20/08/2021 23: 25:33
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BCĐ cấp huyện về phòng chống dịch Covid -19 về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid- 19
20/08/2021 23: 20:34
Công văn số 445-CV/Hu Về việc rà soát bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo các quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy
20/08/2021 22: 45:10
Thông báo số 336-TB/HU Ý kiến chỉ đạo của TT Huyện ủy về việc tập trung triền khai một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
20/08/2021 10: 54:58
Kế hoạch số 76-KH/HU Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 21/3/2013 của BTV tỉnh ủy về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
20/08/2021 10: 46:20
Quyết định số 570-QĐ- HU Về việc thành lập BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới huyện Vân Đồn giai đoạn 2021 - 2025
20/08/2021 10: 27:11
Kế hoạch số 74-KH/HU Triển khai thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của BTV Tỉnh ủy
18/08/2021 21: 03:13
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1609
Đã truy cập: 2612220