Trang chủ VB Huyện ủy
Công văn số 771-CV/HU Về việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/Tu đẩy mạnh giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lưc cạnh tranh năm 2022
26/03/2022 13: 25:11
Thông báo số 33-TB/VPHU về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Huyện ủy Vân Đồn
26/03/2022 13: 19:16
Công văn số 768-CV/HU Về việc đề nghị kiểm tra thay thế pano, khẩu hiệu, cờ cũ, hỏng nội dung không phù hợp
22/03/2022 16: 17:39
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021; triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022
22/03/2022 16: 06:39
Công văn sô 120-CV/BTG/TTCT Về việc tuyên truyền "ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 07/4/2022
18/03/2022 16: 26:38
Quy chế làm việc của Văn phòng Huyện ủy
17/03/2022 15: 29:03
Quy định công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
17/03/2022 11: 13:03
Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
17/03/2022 10: 46:32
Hướng dân tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022)
17/03/2022 10: 46:29
Kế hoạch triển khai công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 -2026) xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 -2031)
15/03/2022 09: 37:06
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1135
Đã truy cập: 5248534