Trang chủ VB Huyện ủy
Kế hoạch Quán triệt, triển khai CHỉ thị số 38-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục
18/09/2023 14: 40:47
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV quản lý
18/09/2023 14: 40:43
Công văn số 1829-CV/HU về việc chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
18/09/2023 14: 34:54
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
18/09/2023 14: 24:38
Công văn số 1835-CV/HU về việc tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn (2009 - 2023)
15/09/2023 09: 15:20
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
15/09/2023 09: 15:11
Kế hoạch Quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 114-QĐ/TW của BCT về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng
12/09/2023 21: 35:28
Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2023
12/09/2023 21: 35:05
Thông báo đối tượng, nội dung và lịch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng cấp Trung học cơ sở
08/09/2023 19: 40:00
Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng cấpTrung học cơ sở thông báo đối tượng, nội dung và...
Công văn số 1811-CV/HU về việc tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
07/09/2023 09: 00:58
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2076
Đã truy cập: 4662462