Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/03/2023 10: 15:23
Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/03/2023 10: 15:20
Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 của Thường trực và các Ban HĐND huyên
02/02/2023 08: 35:48
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Quan Lạn khóa XXI
30/01/2023 11: 00:28
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện ...
30/01/2023 11: 00:26
Báo cáo số 132/BC- HĐND Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/01/2023 09: 02:00
Báo cáo Kết quả công tác tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1/2023 của Thường trực và các Ban HĐND huyện
10/01/2023 09: 02:00
Nghị quyết số 118/NQ- HDDND về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XX
30/12/2022 11: 16:58
Nghị quyết số 109/NQ- HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XX
30/12/2022 11: 15:45
Nghị quyết số 113/NQ- HĐND về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 trong năm 2023
30/12/2022 11: 15:34
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2565
Đã truy cập: 3995604