Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội huyện 6 tháng cuối năm của HĐND huyện
26/06/2020 10: 59:00
..
Báo cáo giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
18/06/2020 14: 09:00
Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/06/2020 13: 47:00
Thông báo về nội dung,chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
16/06/2020 13: 41:00
THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
06/03/2020 14: 25:00
Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Hạ Long khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/02/2020 09: 32:00
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Hạ Long khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/02/2020 09: 29:00
Thông báo lịch công tác tháng 02 của Thường trục HĐND huyện Vân Đồn
11/02/2020 08: 12:00
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Vạn Yên khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/01/2020 15: 06:00
Nghị quyết số 101/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
27/12/2019 15: 16:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 741
Đã truy cập: 1752626