Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/11/2022 18: 41:13
Thông báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuố năm 2022 của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/11/2022 10: 40:51
Nghị quyết số 105/NQ- HĐND Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Vân Đồn
18/11/2022 14: 21:06
Nghị quyết số 106/NQ- HĐND Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022 (đợt 6)
18/11/2022 14: 21:00
Báo cáo số 47/BC- HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện năm 2022
14/11/2022 06: 36:00
Tờ trình số 3562/TTr- UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022 (đợt 6)
13/11/2022 20: 27:00
Báo cáo số 11/BC- BPC Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vân Đồn
13/11/2022 20: 26:00
Chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/11/2022 20: 26:00
Báo cáo Kết quả công tác tháng 10/2022 nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 của Thường trực và các Ban HĐND huyện
09/11/2022 09: 04:51
Nghị quyết sô 103/NQ- HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 đã giao cho các đơn vị dự toán cấp huyện điều chỉnh tổng thể dự toán chi ngân sách huyện năm 2022
02/11/2022 09: 00:36
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1279
Đã truy cập: 3701357