Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Vân Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
16/06/2021 15: 26:39
Trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Vân Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày...
Công văn số 44/HĐND về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/06/2021 09: 30:04
Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/06/2021 21: 35:35
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2021
04/06/2021 13: 04:35
Báo cáo kết quả công tác HĐND huyện tháng 5 năm 2021
04/06/2021 13: 04:11
Công văn số 38/HĐND- DN1 về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai của HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/06/2021 13: 04:06
Công văn 1397/UBND- VP về việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/06/2021 15: 58:25
Nghị quyết số 116/NQ- UBBC ngày 27/5/2021về việc công bố kết quả và dánh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/05/2021 11: 22:00
Thông báo số 36/TB- HĐND ngày 19/4/2021 Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tháng 5 năm 2021
07/05/2021 15: 02:51
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tháng 4 năm 2021
12/04/2021 08: 56:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3159
Đã truy cập: 2402634