Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Ban Pháp chế HĐND huyện họp thẩm tra các báo cáo trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
09/12/2023 14: 07:00
Chiều ngày 8/12/2023, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trước kỳ họp thứ 18,...
Công văn số 182/HĐND Về việc đề nghị thực hiện các nội dung tại Thông báo số 160/TB-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
08/12/2023 15: 37:56
TỜ TRÌNH Thành lập Đoàn Giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 202
08/12/2023 15: 25:23
TỜ TRÌNH Về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
08/12/2023 15: 12:46
Báo cáo số 480/BC- UBND Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi t ới kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
08/12/2023 14: 34:59
Báo cáo số 83/BC- HĐND Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
08/12/2023 14: 34:56
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
08/12/2023 14: 34:50
Dự thảo Nghị quyết Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Vân Đồn
07/12/2023 21: 09:34
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Vân Đồn
07/12/2023 21: 08:18
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
07/12/2023 21: 07:15
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4716
Đã truy cập: 4665102