Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2022
11/08/2022 09: 47:09
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện tháng 8 năm 2022
11/08/2022 09: 21:54
Nghị quyết về veiecj điều chỉnh phương án sử dụng và phân bổ nguồn thu ngân sách huyện năm 2021 trong năm 2022
11/08/2022 09: 21:42
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư mới các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
11/08/2022 09: 21:26
Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021(đợt 1)
11/08/2022 09: 21:20
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp huyện
11/08/2022 09: 21:03
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thi chi ngân sách địa phương năm 2021
11/08/2022 09: 20:48
Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2022, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 3)
11/08/2022 09: 20:39
Nghị quyết đô 94/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
25/07/2022 10: 27:03
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thi chi ngân sách địa phương năm 2021
25/07/2022 10: 26:59
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 3382631