Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 101/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
27/12/2019 15: 16:00
Nghị quyết số 100/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân , các ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
27/12/2019 15: 15:00
Nghị quyết số 107/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020
27/12/2019 15: 09:00
Nghị quyết số 102/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách cấp huyện năm 2020
27/12/2019 15: 05:00
Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/12/2019 14: 58:00
Giấy mời số 120/GM- HĐND ngày 11/12/2019
16/12/2019 08: 48:00
GIấy triệu tập kỳ họp thứ bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/12/2019 14: 43:00
Báo cáo số 302/BC- UBND ngày 25/11/2019 về việc kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
26/11/2019 10: 06:00
Thông báo số 98/TB- HĐND ngày 15/11/2019 về Nội dung chương trình kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019 13: 43:00
...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 33:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 97/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 1407687