Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
06/03/2020 14: 25:00
Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Hạ Long khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/02/2020 09: 32:00
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Hạ Long khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/02/2020 09: 29:00
Thông báo lịch công tác tháng 02 của Thường trục HĐND huyện Vân Đồn
11/02/2020 08: 12:00
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Vạn Yên khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/01/2020 15: 06:00
Nghị quyết số 101/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020
27/12/2019 15: 16:00
Nghị quyết số 100/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân , các ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
27/12/2019 15: 15:00
Nghị quyết số 107/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020
27/12/2019 15: 09:00
Nghị quyết số 102/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách cấp huyện năm 2020
27/12/2019 15: 05:00
Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/12/2019 14: 58:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5393
Đã truy cập: 1527692