Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Thông báo số 98/TB- HĐND ngày 15/11/2019 về Nội dung chương trình kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019 13: 43:00
...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 33:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 97/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 21:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 16:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 98/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 10:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 99/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2019 (gửi lại)
23/09/2019 11: 52:00
...
Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tháng 9 năm 2019
10/09/2019 15: 29:00
UBND huyện ban hành Thông báo số 63/TB- HĐND ngày 03/9/2019 về Lịch công tác của Thường trực HĐND...
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND huyện Vân Đồn
26/06/2019 10: 49:00
v/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vân đồn
Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 18/6/2019 của HĐND huyện Vân Đồn
18/06/2019 14: 09:00
thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ...
Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND huyện Vân Đồn 26/06/2019
28/05/2019 16: 14:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 1450371