Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Báo cáo số 07/BC- HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025
08/09/2021 12: 00:33
Báo cáo số 08/BC- HĐND thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh điều hòa bổ sung, Kế hoạch đầu tư công năm 2021
08/09/2021 11: 58:23
Chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/09/2021 11: 56:14
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, điều hòa, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, phân bổ vốn cho các công trình khởi công mới năm 2021
07/09/2021 22: 06:52
Tờ trình 2541/TTr- UBND Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
07/09/2021 22: 02:22
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, điều hòa, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, phân bổ vốn các công trình khởi công năm 2021
07/09/2021 22: 00:42
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
07/09/2021 21: 58:26
Nghị quyết số 46/NQ- HĐND Ban hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
20/08/2021 23: 20:29
Nghị quyết số 43/NQ- HĐND Về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025...
20/08/2021 23: 17:12
Quyết định số 99/QĐ- HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020
06/08/2021 13: 44:50
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 501
Đã truy cập: 2656010