Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Giấy mời số 120/GM- HĐND ngày 11/12/2019
16/12/2019 08: 48:00
GIấy triệu tập kỳ họp thứ bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/12/2019 14: 43:00
Báo cáo số 302/BC- UBND ngày 25/11/2019 về việc kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
26/11/2019 10: 06:00
Thông báo số 98/TB- HĐND ngày 15/11/2019 về Nội dung chương trình kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019 13: 43:00
...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 33:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 97/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 21:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ...
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 16:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 98/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên...
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/09/2019 14: 10:00
HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 99/NQ- HĐND ngày 18/9/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ...
báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2019 (gửi lại)
23/09/2019 11: 52:00
...
Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND huyện tháng 9 năm 2019
10/09/2019 15: 29:00
UBND huyện ban hành Thông báo số 63/TB- HĐND ngày 03/9/2019 về Lịch công tác của Thường trực HĐND...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1551
Đã truy cập: 1557457