Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 109/NQ- HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XX
30/12/2022 11: 15:45
Nghị quyết số 113/NQ- HĐND về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 trong năm 2023
30/12/2022 11: 15:34
Nghị quyết số 115/NQ- HĐND về việc bổ sung phân bổ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
30/12/2022 11: 15:27
Nghị quyết số 111/NQ- HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội năm 2023
30/12/2022 11: 15:25
Nghị quyết số 114/NQ- HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư,phê duyệt chủ trương đầu tư mới một số dự án trong KH đầu tư công trung hạn 2021 - 22025
30/12/2022 11: 15:22
Nghị quyết số 117/NQ- HĐND về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023
30/12/2022 11: 15:18
Nghị quyết số 112/NQ- HĐND về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 đợt 3
30/12/2022 11: 15:14
Nghị quyết số 119/NQ- HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023
30/12/2022 11: 15:11
Nghị quyết số 110/NQ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XX
30/12/2022 11: 14:52
Công văn số 130/HĐND về việc thông báo thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/12/2022 10: 32:50
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1318
Đã truy cập: 4179939