Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Báo cáo số 99/BC - HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh (đợt 2) Kế hoạch đầu tư công năm 2024
25/04/2024 12: 25:29
Báo cáo số 98/BC - HĐND Thẩm tra dự thảo NQ về việc đề nghị giao nhiệm vụ cho UBND huyện quyết định dự toán chi ngân sách huyện năm 2024 theo khoản 3 điều 5 Thông tư số 76 của Bộ Tài Chính
25/04/2024 12: 25:26
Tờ trình số 1261/TTr- UBND v/v đề nghị giao nhiệm vụ cho UBND huyện quyết định dự toán chi ngân sách huyện năm 2024 theo khoản 3 điều 5 Thông tư số 76/2023/TT - BTC của Bộ Tài Chính
25/04/2024 12: 25:23
Tờ trình số 1262/TTr- UBND Về việc điều chỉnh (đợt 2) Kế hoạch đầu tư công năm 2024
25/04/2024 12: 25:20
Công văn số 1260/UBND Về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024
25/04/2024 12: 25:18
Giấy mời dự kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/04/2024 12: 25:04
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Bình Dân khóa XXI
23/04/2024 10: 07:19
BÁO CÁO Kết quả công tác quý I/2024; một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
27/03/2024 14: 53:27
KẾ HOẠCH Tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
07/03/2024 10: 55:25
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024
07/03/2024 10: 55:21
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 5303362