Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 16: 02:00
v/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 16: 01:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 59:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện Vân Đồn
28/12/2018 15: 58:00
về việc điều chỉnh bổ sung nguồn vốn và danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 56:00
về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 53:00
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 51:00
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -...
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 50:00
về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp...
Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 09: 39:00
v/v thông qua quy hoạch chi tiết phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Đồn đến năm...
Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 25/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện Vân Đồn
25/12/2018 08: 37:00
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 457
Đã truy cập: 1449451