Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 15: 50:00
về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ chi ngân sách cấp...
Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện
28/12/2018 09: 39:00
v/v thông qua quy hoạch chi tiết phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Đồn đến năm...
Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 25/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện Vân Đồn
25/12/2018 08: 37:00
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện
25/07/2018 10: 16:00
Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện
25/07/2018 09: 34:00
Về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân...
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện
25/07/2018 09: 16:00
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện Vân Đồn
25/07/2018 08: 29:00
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện
25/07/2018 08: 26:00
Về việc miễm nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND huyện
25/07/2018 08: 17:00
Về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách giai đoạn 2016 - 2020
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
16/01/2018 08: 57:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1460
Đã truy cập: 1530692