Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 19:00
Về việc chấp nhận đại biểu HĐND thôi làm đại biểu HĐND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 19:00
Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện Vân Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 19:00
v/v xác nhận kết quả bổ sung chức danh thành viên UBND huyện Vân Đồn, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 19:00
V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND huyện Vân Đồn, khóa XIX, nhiệm kỳ...
Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 09:00
Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 09:00
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
10/01/2018 09: 09:00
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện
21/12/2017 15: 43:00
Nghị quyết KH đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Vân Đồn, giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tục công nhận lần đầu ”Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, ” Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, ”Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
01/02/2017 11: 00:00
Thủ tục công nhận lại ”Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
01/02/2017 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 1559268