Trang chủ TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Báo cáo rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026
29/07/2021 14: 55:09
Báo cáo Kết quả công tác tháng 7/2021 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2021 của Thường trực và các Ban HĐND huyện
29/07/2021 14: 55:06
Thông báo một số kết quả chủ yếu kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX (Tài liệu dùng cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)
29/07/2021 14: 54:59
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021
28/07/2021 16: 32:37
Giấy mời họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/07/2021 16: 30:52
Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/07/2021 15: 04:14
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 21, HĐND huyện khóa XIX
12/07/2021 15: 04:11
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 55:04
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Đài Xuyên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 54:59
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Đông Xá khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2021 21: 52:03
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 867
Đã truy cập: 2759402