Trang chủ VB UBND
Báo cáo số 463/BC- UBND Kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
29/11/2022 10: 28:05
Quyết định số 6089/QĐ- UBND Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vân Đồn
29/11/2022 10: 26:32
Quyết định số 6088/QĐ- UBND Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn
29/11/2022 10: 23:28
Công văn số 3736/UBND- VHTT Về việc đăng ký thông tin cán bộ quản trị vận hành Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
25/11/2022 18: 37:11
Kế hoạchTổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng nă 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
25/11/2022 18: 32:01
Báo cáo 474/BC- UBND Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Vân Đồn
25/11/2022 18: 31:55
Công văn số 3756/UBND- VP Về việc đôn đốc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện
25/11/2022 18: 25:41
Quyết định số 6056/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung
25/11/2022 18: 23:51
Báo cáo số 479/BC- UBND Kết quả thực hiện Kế hoạch số 140/KH- UBND về thực hiện Quyết định 468/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022
25/11/2022 18: 19:52
Báo cáo số 454/BC- UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 19/KH- UBND và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện MTĐTKD, ĐCI cấp huyện năm 2022
25/11/2022 18: 19:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 3701173