Trang chủ VB UBND
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 33:09
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 21:53
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Quan Lạn khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 21:47
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Vạn Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 21:42
Công văn số 1805/UBND- NN về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định khi vực thuộc nội thành của Thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi...
06/07/2021 23: 16:53
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:49
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Quan Lạn khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:46
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:43
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:09
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch xã Bình Dân khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:02
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 320
Đã truy cập: 2497857