Trang chủ VB UBND
Thông báo số 394/TB- HĐNVQS Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng NVQS huyện
28/09/2021 09: 57:58
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm (Tài liệu họp UBND huyện thường kỳ ngày 29/9/2021)
27/09/2021 17: 16:00
Công văn số 2748/UBND- VP Về việc tham mưu báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
24/09/2021 08: 12:39
Kế hoạch số 2782/KH- UBND Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2027
24/09/2021 08: 09:10
Công văn số 2791/UBND- VP Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo phòng chống dịc Covid- 19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội
24/09/2021 08: 07:48
Quyết định số 4816/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly tập trung và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày
24/09/2021 08: 03:41
Công văn số 2776/UBND- YT Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt X
23/09/2021 08: 42:48
Báo cáo số 563/BC- UBND Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid- 19 và công tác phòng chống ngày 22/9/2021
23/09/2021 08: 36:33
Báo cáo số 559/BC- UBND Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống ngày 21/9/2021
22/09/2021 10: 44:01
Công văn số 2769/UBND- KTHT Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
22/09/2021 10: 40:48
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 777
Đã truy cập: 2649896