Trang chủ VB UBND
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 16:43
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:09
Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch xã Bình Dân khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/07/2021 23: 07:02
Thông báo chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
06/07/2021 16: 48:17
Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021)
05/07/2021 09: 26:42
Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Kế hoạch ra quân hiến máu tình nguyện tại cụm xã Quan Lạn- Minh Châu năm 2021
02/07/2021 08: 48:12
Kế hoạch tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện tại cụm xã Quan Lạn Minh Châu năm 2021
02/07/2021 08: 48:07
Công văn số 1765/UBND về việc tham gia ý kiến vào dự thảo lần 2 tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC
02/07/2021 08: 48:02
Công văn số 1769/UBND- TCKH về việc tham gia ý kiến dự thảo của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính Phủ miễm. giảm tiền thuế đất đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú
02/07/2021 08: 47:57
Công văn số 1767/UBND- VP về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
02/07/2021 08: 39:53
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1062
Đã truy cập: 2507059