Trang chủ VB UBND
Quyết định số 5242/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
16/10/2021 20: 34:07
Quyết định số 5243/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
16/10/2021 20: 34:04
Quyết định số 5244/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
16/10/2021 20: 33:58
Quyết định số 5245/QĐ- UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
16/10/2021 20: 33:53
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Minh Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về kiểm điểm công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện
15/10/2021 09: 01:04
Quyết định số 5230/QĐ- HĐPH Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vân Đồn
15/10/2021 08: 55:06
Công văn số 3093/UBND-KTHT Về việc đôn đốc công tác rà soát các nghĩa trang trên địa bàn các xã, thị trấn
15/10/2021 08: 53:29
Báo cáo số 606/BC- UBND Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid- 19 và công tác phòng chống ngày 14/10/2021
15/10/2021 08: 48:05
Báo cáo số 603/BC- UBND 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2020
15/10/2021 08: 46:44
Công văn số 3086/UBND-VHTT Về việc cung cấp số liệu đánh giá xếp loại Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2021
15/10/2021 08: 37:17
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 804
Đã truy cập: 2649923