Trang chủ VB UBND
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vân Đồn năm 2023
18/08/2023 08: 34:16
Quyết định về việc kiện toàn tổ giúp việc cho BCĐ di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị
17/08/2023 15: 23:28
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chủ đề công tác năm 8 tháng năm 2023
17/08/2023 15: 23:22
Công văn số 2560/UBND- TCKH V/v về sơ kết và báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW
17/08/2023 15: 23:16
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 THÁNG 08/2023 (tính đến ngày 15/8/2023)
17/08/2023 15: 23:12
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
17/08/2023 15: 07:38
Quyết định số 2390/QĐ- UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vị Phó Chủ tịch UBND xã Bản Sen nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/08/2023 09: 34:53
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023
15/08/2023 09: 34:19
Công văn số 2541/UBND - CA tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy ở địa bàn dân cư
15/08/2023 09: 34:01
KẾ HOẠCH Triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền
15/08/2023 09: 33:55
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1774
Đã truy cập: 4654870