Trang chủ VB UBND
Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
02/08/2022 09: 59:48
Thông báo về việc chấm dứt xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị phản ánh của ông Lê Văn Tâm trú tại khu 6 Thị trấn Cái Rồng
02/08/2022 09: 59:45
Công văn số 2414/UBND- VP Về việc nâng cao chất lượng báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo...
02/08/2022 09: 59:42
Thông báo ý kiến chỉ đạo củ đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường xây dựng
02/08/2022 09: 59:36
Phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện QĐ thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái đinh cư xã Hạ Long
28/07/2022 16: 06:04
Quyết định số 4169/QĐ- UBND Về việc phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện thu hồi đất của ông Đô Văn Hoa Nguyễn Thị Phương thôn 7 xã Hạ Long
28/07/2022 16: 06:01
Kế hoạch số 2376/KH- uBND Chiến lược công tác dân tộc ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 20222 - 2030 tầm nhìn 2045
28/07/2022 14: 38:03
Công văn số 2382/UBND- VP Về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
28/07/2022 14: 37:58
Công văn số 2377/UBND- VP Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 104/2022/NQ- HĐND của HĐND tỉnh
28/07/2022 14: 37:53
Công văn số 2365/UBND- VP Về việc mời tham dự chương trình đào tạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
28/07/2022 10: 20:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1117
Đã truy cập: 3701195