Trang chủ VB UBND
Công văn V/v đôn đốc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội
21/03/2024 11: 19:00
Công văn số 808/UBND- KTHT V/v hưởng ứng ngày “Sở hữu trí tuệ thế giới” năm 2024.
21/03/2024 11: 16:03
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Dân số và Phát triển giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030 huyện Vân Đồn”
21/03/2024 11: 15:29
Kế hoạch tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH chho lãnh đạo UBND xấp xã và CBCS Công an cấp xã
21/03/2024 11: 15:22
Công văn số 776/UBND- VP V/v triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/03/2024 11: 14:46
Công văn số 775/UBND- NV V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
21/03/2024 11: 14:41
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
21/03/2024 11: 14:36
Công văn số 812/UBND- VP V/v tham mưu tổ chức sơ kết các chương trình, đề án kế hoạch
21/03/2024 11: 14:30
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 15 /02 /2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Vân Đồn
21/03/2024 10: 58:46
Công văn sô 731/UBND- LĐTBXH V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2024 và công tác người khuyết tật năm 2024
20/03/2024 16: 03:16
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 623
Đã truy cập: 5099360