Trang chủ VB UBND
Quyết định về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện năm 2019
04/11/2019 18: 01:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4179/QĐ- UBND ngày 01/11/2019 về việc kiện toàn các khối thi đua...
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Vân Đồn
04/11/2019 18: 00:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4180/QĐ- UBND ngày 01/11/2019 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua...
Công văn về việc báo cáo kết quả đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2015 - 2020
04/11/2019 17: 58:00
UBND huyện ban hành Công văn số 2112/UBND ngày 04/11/2019 về việc báo cáo kết quả đầu tư xây dựng...
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Ông Trần Văn Vinh - Thôn Cây Thau xã Đoàn Kết
04/11/2019 17: 36:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4205/QĐ- UBND ngày 04/11/2019 về việc giải quyết khiếu nại của...
Công văn v/v nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với Cán bộ, Công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội
04/11/2019 16: 52:00
...
Thể lệ liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2019
04/11/2019 16: 46:00
....
Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch Hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Vân Đồn
03/11/2019 12: 44:00
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 2065/KH - UBND ngày 30/10/2019 về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván...
Quyết định tổ công tác kiểm tra các phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động tại các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn
03/11/2019 12: 36:00
UBND huyện ban hành Quyết định số 4134/QĐ- UBND ngày 30/10/2019 về việc tổ công tác kiểm tra các...
Báo cáo tổng kết10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
25/10/2019 08: 45:00
UBND huyện bàn hành Kế hoạch số 271/BC- UBND ngày 22/10/2019 về việc tổng kết10 năm xây dựng nền...
Công văn về việc tham mưu xây dựng báo cảo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019
25/10/2019 08: 31:00
UBND huyện ban hành Công văn số 2011/UBND ngày 21/10/2019 về việc tham mưu xây dựng báo cảo kiểm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 1752697