Trang chủ VB UBND
Công văn số 765/UBND- VP Về việc chấn chỉnh việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và công tác tham mưu, giúp việc cho UBND huyện
18/03/2024 16: 18:40
Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2024
18/03/2024 16: 18:35
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2024
18/03/2024 16: 13:14
KẾ HOẠCH Phát triển du lịch huyện Vân Đồn năm 2024
18/03/2024 16: 13:12
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
18/03/2024 16: 13:09
Công văn số 756/HĐPH - PBGDPL V/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
18/03/2024 16: 10:53
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐTTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
18/03/2024 16: 10:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
15/03/2024 11: 06:15
KẾ HOẠCH Tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện giai đoạn 2024 - 2026
15/03/2024 11: 06:13
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Vân Đồn năm 2024
15/03/2024 11: 06:10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 179
Đã truy cập: 5107781