Trang chủ VB UBND
Kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù , người sau cai nghiện... trở về địa phương giai đoạn 2021 - 2025
24/06/2021 21: 49:39
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
24/06/2021 21: 49:33
Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56- CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam"
22/06/2021 20: 32:08
Công văn số 1665/UBND- VP về việc triển khai toàn diện các giải pháp ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện.
22/06/2021 20: 32:05
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn
22/06/2021 20: 31:50
Quyết định kiện toàn Ban biên tập, quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn
18/06/2021 16: 41:43
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
18/06/2021 16: 36:52
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 127- KL/TU của BTV tỉnh ủy Quảng Ninh tại buổi làm việc với BTV huyện ủy Vân Đồn
18/06/2021 16: 36:49
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn
18/06/2021 16: 36:38
Công văn 1621/UBND- VP về việc hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện Vân Đồn
18/06/2021 11: 38:06
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1531
Đã truy cập: 2612142