Trang chủ VB UBND
BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG gắn với Nghị quyết 06- NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Vân Đồn, đoạn 2021 – 2025
12/03/2024 14: 24:20
Công văn số 647/UBND- VP V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2024
11/03/2024 09: 33:26
Công văn số 631/UBND- VP V/v thực hiện tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024
11/03/2024 09: 31:29
Công văn số 655/UBND- CCTKV về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý các khoản thu NSNN trên địa bàn huyện Vân Đồn
11/03/2024 09: 25:03
BÁO CÁO Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến hết năm 2023
11/03/2024 09: 25:00
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Vân Đồn
11/03/2024 09: 20:59
KẾ HOẠCH Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
11/03/2024 09: 18:06
V/v rà soát cơ sở nhà, đất dôi dư huyện Vân Đồn năm 2024
11/03/2024 09: 18:03
KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2024
07/03/2024 10: 55:38
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với trường mầm non Vạn Yên
07/03/2024 10: 55:30
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61
Đã truy cập: 5107663