Trang chủ VB UBND
Kế hoạch tổ chứ tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2021 trên địa bàn huyện Vân Đồn
02/03/2021 20: 12:00
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021
02/03/2021 20: 07:00
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh...
02/03/2021 20: 07:00
Về việc đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 300/NQ- HĐND tỉnh ...
25/02/2021 14: 22:00
Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình số 01 của Tỉnh ủy
19/02/2021 14: 55:00
Kế hoạch khắc phục tồn tại và thực hiện kiến nghị của đoàn giám sát HĐND tỉnh
19/02/2021 14: 52:00
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021
05/02/2021 16: 32:00
Quyết định về việc thành lập tổ điếu phối hàng hóa huyện Vân Đồn
05/02/2021 16: 32:00
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021
05/02/2021 16: 30:00
Về việc thông báo bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành.
15/01/2021 08: 53:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 605
Đã truy cập: 2309448