Trang chủ Thông tin Chương trình đề tài khoa học
KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Huyện Vân Đồn năm 2024
12/04/2024 15: 58:07
Công văn số 593/UBND- KTHT V/v nghiên cứu đề xuất/ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024-2025.
05/03/2024 09: 02:44
Công văn số 592/UBND- KTHT V/v đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024.
05/03/2024 08: 55:35
Công văn số 797/PGDĐT - CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023 – 2024
16/11/2023 09: 29:21
Công văn số 3570/UBND- KTHT V/v triển khai báo cáo thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN.
13/11/2023 09: 15:54
Cung cấp công cụ đo lường, theo dõi mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt
10/11/2023 10: 15:00
Đây là một trong những mục tiêu của “Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...
Hiệu quả các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn
08/11/2023 09: 35:44
Ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), các nhiệm vụ KH&CN đã cung cấp luận cứ khoa học...
BÁO CÁO TỔNG HỢP NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP TỈNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁC CHỦ THỂ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 35:35
CHUYÊN ĐỀ 16 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 12:00
CHUYÊN ĐỀ 15 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:44
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 5105411