Trang chủ Kết quả Chương trình đề tài khoa học
BÁO CÁO TỔNG HỢP NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP TỈNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁC CHỦ THỂ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 35:35
CHUYÊN ĐỀ 16 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 12:00
CHUYÊN ĐỀ 15 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:44
CHUYÊN ĐỀ 14 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY, DOANH NGHIỆP THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:38
CHUYÊN ĐỀ 13 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦNXÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG NIN
07/11/2023 21: 11:28
CHUYÊN ĐỀ 12 GIẢI PHÁP NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:25
CHUYÊN ĐỀ 11 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP THAM GIA PHÁT TRIỂN SXKD CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:15
CHUYÊN ĐỀ 10 CÁC GIẢI PHÁP CHUNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯONG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:12
CHUYÊN ĐỀ 9 VẬN DỤNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁC CHỦ THỂ THAM GIA PHÁT TRIỂN SXKD CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NTM Ở QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 11:04
CHUYÊN ĐỀ 8 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÁC CHO CHỦ THỂ THAM GIA SXKD SẢN PHẨM OCOP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
07/11/2023 21: 05:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2285
Đã truy cập: 5112326