Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Báo cáo nhanh Tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
11/06/2024 21: 44:00
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2024
24/05/2024 15: 31:20
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2024
26/04/2024 10: 18:43
Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2024
18/03/2024 16: 18:35
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
22/02/2024 15: 51:46
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024
23/01/2024 15: 24:37
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
24/11/2023 11: 39:51
BÁO CÁO SỐ 478/BC- UBND TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NĂM 2023
16/11/2023 09: 11:05
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
26/10/2023 08: 59:27
Công văn số 465/UBND- VP V/v thay đổi thời gian họp Ủy ban thường kỳ tháng Quý III/2023
27/09/2023 19: 02:56
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 939
Đã truy cập: 5387965