Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Báo cáo số 127/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
26/04/2023 09: 32:04
Báo cáo số 74/BC- UBND Tình hình thực hiện kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu Kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội quý I , nhiệm vụ Quý II năm 2023
17/03/2023 09: 17:43
Báo cáo số 44/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
01/03/2023 10: 53:00
Báo cáo số 455/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 11 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
23/11/2022 15: 45:00
Báo cáo số 405/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
24/10/2022 15: 50:02
Báo cáo số 357/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
21/09/2022 09: 35:42
Báo cáo số 317 Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
30/08/2022 15: 48:41
Báo cáo số 275/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
26/07/2022 09: 59:20
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 09: 13:01
Báo cáo 217/BC- UBND Kêt quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
15/06/2022 16: 43:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1399
Đã truy cập: 4180020