Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
28/08/2020 16: 45:00
...
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2020
03/08/2020 18: 10:00
..
Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội huyện 6 tháng cuối năm của HĐND huyện
26/06/2020 10: 59:00
..
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện
26/06/2020 10: 57:00
Báo cáo dự thảo tháng 5/2020
25/05/2020 20: 30:00
..
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 27/4/2020)
23/04/2020 14: 28:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý I năm 2020 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 23/3/2020)
18/03/2020 18: 14:00
(DỰ THẢO) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 2 PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2020.
24/02/2020 10: 14:00
UBND huyện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 2 phướng hướng nhiệm vụ...
Dự thảo báo cáo tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
03/02/2020 18: 43:00
...
Nghị quyết số 103/NQ- HĐND ngày 20/12/2019 về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/12/2019 15: 03:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1414
Đã truy cập: 2884525