Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX)
29/06/2021 09: 01:55
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 31/5/2021)
28/05/2021 21: 18:00
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 (tài liệu phục vụ họp UBND huyện thường kỳ ngày 29/4/2021)
27/04/2021 12: 15:11
B/c số 144BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ PT, KT-XH quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
23/03/2021 14: 49:00
Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021.
01/03/2021 11: 19:00
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
25/01/2021 16: 48:00
(Tài liệu phục vụ họp ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01/2021)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
25/01/2021 16: 40:00
(Tài liệu phục vụ họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01/2021)
Dự thảo NQ ve phat trien kinh te-xa hoi nam 2021
30/11/2020 19: 12:00
...
Dự thảo BC kết quả công tác điều hành hoạt động năm 2020
30/11/2020 19: 08:00
..
Biểu các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2020
30/11/2020 19: 07:00
...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4682
Đã truy cập: 4665068