Trang chủ TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP CỦA UBND HUYỆN
báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2019
21/09/2019 08: 35:00
...
Dự thảo báo cáo tháng 8
23/08/2019 16: 32:00
Tài liệu phục vụ cuộc họp thường kỳ tháng 8
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
23/07/2019 10: 50:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
19/06/2019 09: 32:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 6/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
23/05/2019 11: 21:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ ngày 24/5/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
23/04/2019 08: 13:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 4/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
25/03/2019 08: 38:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 3/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
21/02/2019 08: 30:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 2/2019)
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019
23/01/2019 14: 06:00
(Tài liệu phục vụ họp thường kỳ tháng 1/2019)
Công văn số 2091/UBND-VP ngày 22/11/2018 của UBND huyện Vân Đồn
25/11/2018 20: 59:00
Tài liệu phục vụ họp ủy ban thường kỳ tháng 11 năm 2018
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1206
Đã truy cập: 4179827