Trang chủ Báo cáo
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2022
11/08/2022 09: 47:09
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2022
11/08/2022 09: 46:57
Báo cáo số 275/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
26/07/2022 09: 59:20
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
20/07/2022 08: 46:33
Báo cáo số 269-BC/HU Sơ kết 6 tháng thực hiện nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy và các Nghị quyết, Kết luận,văn bản chỉ đạo của cấp trên
14/07/2022 18: 33:47
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý... sự nghiệp công lập
13/07/2022 07: 43:06
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của BBTTW Đảng về chỉ đạo, định hướng... chống tham nhũng
13/07/2022 07: 42:57
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
11/07/2022 09: 13:01
Báo cáo số 265-BC/Hu Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
11/07/2022 08: 52:40
Báo cáo số 266/BC- UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/NQ- HĐND về tổ Covid-19 cộng đồng
07/07/2022 19: 23:22
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 3382546