Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 463/BC- UBND Kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
29/11/2022 10: 28:05
Báo cáo 474/BC- UBND Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Vân Đồn
25/11/2022 18: 31:55
Báo cáo số 479/BC- UBND Kết quả thực hiện Kế hoạch số 140/KH- UBND về thực hiện Quyết định 468/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022
25/11/2022 18: 19:52
Báo cáo số 454/BC- UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 19/KH- UBND và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện MTĐTKD, ĐCI cấp huyện năm 2022
25/11/2022 18: 19:43
Báo cáo số 478/BC- UBND Kết quả thực hiện Đề án 06, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy năm 2022
25/11/2022 18: 03:00
Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2022
24/11/2022 10: 40:49
Báo cáo số 464/BC- BCĐ Kết quả công tác dân số - Kế hoạch hóa năm 2022
24/11/2022 10: 28:27
Báo cáo số 455/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 11 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
23/11/2022 15: 45:00
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
18/11/2022 14: 21:09
Báo cáo số 440/BC- UBND Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022
14/11/2022 09: 22:30
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1083
Đã truy cập: 3701161