Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 314/BC- UBND ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
25/12/2019 09: 45:00
Báo cáo số 333/BC- BCĐ ĐAYTBĐ ngày 12/12/2019 về việc kết quả thực hiện đề án "phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
16/12/2019 09: 15:00
Báo cáo số 330/BC- UBND ngày 11/12/2019 về việc kết quả thực hiệc công tác tuyên truyền về CCHC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
16/12/2019 08: 37:00
Báo cáo số 300/BC- UBND ngày 22/11/2019 về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo ap dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
16/12/2019 08: 15:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
27/11/2019 15: 22:00
Báo cáo số 302/BC- UBND ngày 25/11/2019 về việc kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
26/11/2019 10: 06:00
Báo cáo số 299/BC- UBND ngày 22/11/2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019; nhiệm vụ, phương hướng năm 2020
26/11/2019 09: 52:00
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
14/11/2019 20: 31:00
Báo cáo số 286/BC- UBND ngày 08/11/2019 về việc kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 2019
14/11/2019 12: 34:00
...
Báo cáo tổng kết10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
25/10/2019 08: 45:00
UBND huyện bàn hành Kế hoạch số 271/BC- UBND ngày 22/10/2019 về việc tổng kết10 năm xây dựng nền...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 707
Đã truy cập: 2315337