Trang chủ Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 31/01/2023 của Tỉnh ủy
17/11/2023 16: 07:04
BÁO CÁO SỐ 489/BC- UBND KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 THÁNG 11/2023 (tính đến ngày 15/11/2023)
17/11/2023 15: 57:26
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chủ đề công tác năm 11 tháng năm 2023
17/11/2023 15: 39:09
Báo cáo số 480/BC- UBND Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi t ới kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
16/11/2023 09: 29:18
BÁO CÁO Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá XIV
16/11/2023 09: 20:40
BÁO CÁO SỐ 478/BC- UBND TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NĂM 2023
16/11/2023 09: 11:05
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
14/11/2023 15: 19:29
Báo cáo Kết quả triển khai thưc hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và kết luận số 02-KL/TW của BBT năm 2023
14/11/2023 15: 15:36
Báo cáo số 470/BC- UBND Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023
10/11/2023 18: 22:27
BÁO CÁO Giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-20230 b
07/11/2023 15: 55:08
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2435
Đã truy cập: 5112476