Trang chủ Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
23/09/2019 14: 23:00
UBND huyện ban hành Báo cáo số 244/BC- UBND ngày 19/9/2019 về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 8 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
11/09/2019 08: 57:00
UBND huyện ban hành Báo cáo Số 227/BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc Báo cáo kết quả thực...
Báo cáo tình hình thực hiện kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Vân Đồn
10/09/2019 15: 24:00
UBND huyện Báo cáo số 226/BC- UBND ngày 06/9/2019 về tình hình thực hiện kết quả thực hiện công tác...
Báo cáo số 544/BC - HU
03/09/2019 09: 03:00
Huyện ủy Vân Đồn báo cáo tình hình công tác tháng 8,  phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm...
Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện Vân Đồn
14/06/2019 10: 51:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện Vân Đồn
04/06/2019 14: 12:00
báo cáo công tác cải cách hành chính quý 2 và nhiệm vụ phương hướng quý 3 năm 2019
Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Vân Đồn
15/03/2019 09: 31:00
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018
Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Vân Đồn
28/08/2018 13: 49:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Vân Đồn
16/08/2018 16: 24:00
Công tác triển khai chỉ đạo phòng chống cơn bão số 4 (Bão BIBINCA) (đến 13 giờ ngày 16/8/2018)
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện Vân Đồn
13/08/2018 08: 20:00
Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiên quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 790
Đã truy cập: 2315420