Trang chủ Báo cáo
Báo cáo số 286/BC- UBND ngày 08/11/2019 về việc kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 2019
14/11/2019 12: 34:00
...
Báo cáo tổng kết10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
25/10/2019 08: 45:00
UBND huyện bàn hành Kế hoạch số 271/BC- UBND ngày 22/10/2019 về việc tổng kết10 năm xây dựng nền...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
23/09/2019 14: 23:00
UBND huyện ban hành Báo cáo số 244/BC- UBND ngày 19/9/2019 về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 8 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
11/09/2019 08: 57:00
UBND huyện ban hành Báo cáo Số 227/BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc Báo cáo kết quả thực...
Báo cáo tình hình thực hiện kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Vân Đồn
10/09/2019 15: 24:00
UBND huyện Báo cáo số 226/BC- UBND ngày 06/9/2019 về tình hình thực hiện kết quả thực hiện công tác...
Báo cáo số 544/BC - HU
03/09/2019 09: 03:00
Huyện ủy Vân Đồn báo cáo tình hình công tác tháng 8,  phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm...
Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện Vân Đồn
14/06/2019 10: 51:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện Vân Đồn
04/06/2019 14: 12:00
báo cáo công tác cải cách hành chính quý 2 và nhiệm vụ phương hướng quý 3 năm 2019
Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Vân Đồn
15/03/2019 09: 31:00
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018
Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Vân Đồn
28/08/2018 13: 49:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 2392582