Trang chủ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Công văn số 977/UBND ngày 08/6/2018 của UBND huyện Vân Đồn
12/06/2018 17: 59:00
Về việc đề nghị tập hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp , Hợp tác xã
Công văn số 918/UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện Vân Đồn
30/05/2018 08: 43:00
v/v tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển doanh nghiệp
Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Vân Đồn
21/09/2017 15: 00:00
QĐ phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ có cấu phần xây dựng và...
Công văn số 1878/TTV ngày 14/9/2017 của Tổ tư vấn tiếp nhận, giải quyết, tháo gỡ khó khăn DN
18/09/2017 11: 00:00
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Dịch vụ thủy sản Huyền trang
Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Vân Đồn
13/09/2017 11: 00:00
BC tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh...
Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện
17/08/2017 15: 00:00
V/v thành lập Tổ tư vấn tiếp nhận, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp...
Báo cáo số 1630/BC-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện
17/08/2017 15: 00:00
Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Vân Đồn quý II...
Công văn số 929/UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện Vân Đồn
17/08/2017 14: 00:00
V/v triển khai thực hiện chương trình số 3180/CTr-UBND và Kế hoạch số 2979/KH-UBND
Công văn số 1308/UBND ngày 05/7/2017 của UBND huyện Vân Đồn
17/08/2017 14: 00:00
V/v bổ sung phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Vân...
Công văn số 1654/UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Vân Đồn
17/08/2017 14: 00:00
V/v thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn tại cuộc họp tiếp xúc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 2309629