Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Kế hoạch số 118/KH- UBND Kịch bản tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023
30/01/2023 15: 22:52
Quyết định số 02/QĐ-UBND Về việc công bố công khai ngân sách năm 2023 của huyện Vân Đồn
06/01/2023 10: 42:30
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
28/12/2022 14: 54:35
Công văn số 3984/UBND- TCKH Về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu phuc vụ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản xông năm 2022
19/12/2022 10: 16:57
Thông báo số 98/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022
07/10/2022 19: 21:22
UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/09/2022 14: 42:16
Sáng ngày 13/9, UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân...
Quyết định số 4591/QĐ- UBND Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2022
23/08/2022 10: 36:00
Công văn số 2658/UBND- TCKH Về việc thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2023
22/08/2022 14: 54:24
Công văn số 2543/UBND- TCKH Về việc đôn đốc báo cáo và bổ sung ý kiến và cung cấp bổ sung số liệ vào báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023
12/08/2022 17: 09:55
Công văn về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023
22/07/2022 16: 02:17
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 3876505