Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Vân Đồn
14/09/2022 14: 42:16
Sáng ngày 13/9, UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân...
Công văn số 2658/UBND- TCKH Về việc thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2023
22/08/2022 14: 54:24
Công văn số 2543/UBND- TCKH Về việc đôn đốc báo cáo và bổ sung ý kiến và cung cấp bổ sung số liệ vào báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023
12/08/2022 17: 09:55
Công văn về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023
22/07/2022 16: 02:17
Thông báo công khai số liệu tài sản năm 2021
11/07/2022 16: 22:17
Thông báo số 62/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022
08/07/2022 19: 50:00
Báo cáo số 215/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
13/06/2022 17: 46:04
Quyết định số 3052/QĐ- UBND Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022
02/06/2022 15: 21:00
Công văn số 43/TCKH Về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 các đơn vị HCSN thuộc ngân sách huyện
16/05/2022 08: 39:31
Thông báo số 32/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2022
11/04/2022 15: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 686
Đã truy cập: 3489479