Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Báo cáo số 215/BC- UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
13/06/2022 17: 46:04
Quyết định số 3052/QĐ- UBND Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022
02/06/2022 15: 21:00
Công văn số 43/TCKH Về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 các đơn vị HCSN thuộc ngân sách huyện
16/05/2022 08: 39:31
Thông báo số 32/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2022
11/04/2022 15: 40:00
Huyện Vân Đồn thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 vượt cao so với cùng kỳ năm 2021
23/03/2022 09: 22:23
Trong quý I năm 2022, mặc dù dịch bệnh phức tạo, kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động phát...
Báo cáo số 90/BC- UBND Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
11/03/2022 19: 55:35
Công văn số 741/UBND - TCKH Về việc rà soát xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
11/03/2022 19: 47:14
Quyết định Về một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2022
10/03/2022 11: 46:33
Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022
25/01/2022 10: 18:45
Thông báo số 02/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021 (thực hiện đến 31/12/2021)
13/01/2022 19: 16:46
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2547
Đã truy cập: 3259256