Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Thông báo số 32/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2022
11/04/2022 15: 40:00
Huyện Vân Đồn thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 vượt cao so với cùng kỳ năm 2021
23/03/2022 09: 22:23
Trong quý I năm 2022, mặc dù dịch bệnh phức tạo, kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động phát...
Báo cáo số 90/BC- UBND Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
11/03/2022 19: 55:35
Công văn số 741/UBND - TCKH Về việc rà soát xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
11/03/2022 19: 47:14
Quyết định Về một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2022
10/03/2022 11: 46:33
Kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022
25/01/2022 10: 18:45
Thông báo số 02/TB- TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021 (thực hiện đến 31/12/2021)
13/01/2022 19: 16:46
Quyết định số 79/QĐ- UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Vân Đồn
10/01/2022 20: 53:31
Kế hoạch số 4064/KH- UBND Thực hiện Kết luận và kiến nghị của Thanh tra sở Tài Chính và thu hồi tiền và xử lý tài chính từ kết quả thanh tra
07/01/2022 19: 40:32
Thông báo số 41/TB- TCKH Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022
29/12/2021 21: 01:47
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 138
Đã truy cập: 5105391