Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công văn số 2171/UBND- TCKH Về việc xây dựng kế hoạch năm 2022
10/08/2021 14: 47:05
Quyết định số 2365/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Vân Đồn
06/08/2021 13: 42:38
Công văn số 2074/UBND- TCKH Về việc báo cáo số liệu theo Thông tư số 88/BTC- NSNN ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính
27/07/2021 15: 11:04
Thông báo số 37/TB-TCKH Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021
09/07/2021 16: 31:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
15/06/2021 10: 51:00
Quyết định số 1278c/QĐ- UBND Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2021
26/04/2021 11: 30:00
Thông báo số 02/TB- TCKH Công khai tình hình ngân sách dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2021
10/04/2021 16: 29:00
Thông báo số 73 Thông báo của UBND huyện về công khai số liệu tài sản nhà nước năm 2020
07/03/2021 22: 16:00
Thông báo số 01 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020
11/01/2021 17: 08:00
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Vân Đồn
07/01/2021 10: 21:00
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 856
Đã truy cập: 4949427